מחשבון מדעי Casio FX 991ES PLUS

85

מחשבון מדעי Casio FX 991ES PLUS

פונקציות

• שברים ושורשים
• טריגונומטריה
• טבלאות
• חישובים סטטיסטיים
• חישובי משוואות
• חישובי מספרים מרוכבים
• חישובי מטריצות
• חישובי וקטורים
• חישובי SOLVE
• חישובי CALC
• חישובי אינטגרציה
• חישובי דיפרנציאלים
• קבועים מדעיים
• המרות מטריות

דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם