ממיר VGA במחשב ל HDMI במסך מחשב או מקרן

70

ממיר VGA ל   HDMI

 

מתאם מתחבר למחשב, , מחשב נייד, או התקנים אחרים עם יציאת  VGA למסך מחשב לצג מקרן

HDMI  זכר ל-vga נקבה ממיר תומך עד1920×1080 @ 60Hz 1080p 20p, 1600×1200, 1280×1024עבור בחדות גבוהה צגים או מקרנים.

דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם