ראש דיו מקורי בשחור HP 652 F6V25AE

65

ראש דיו מקורי בשחור HP 652 F6V25AE

תפוקת עמודים בשחור
כ-360 עמודים

דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם
דגם